Tietosuoja

Laadittu 5.10.2021

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet. Selosteessa kuvataan:

  • miten kävijöiden henkilötietoja käsitellään
  • minkälaisia henkilötietoja kävijöistä voidaan kerätä
  • mihin tarkoituksiin kävijöiden henkilötietoja voidaan käyttää
  • kävijöiden oikeuksia koskien kerättyjä henkilötietoja
  • tietoa verkkosivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen suojaukseen (evästeet ja seurantatyökalut)

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Päiväläispoika-verkkonäyttelyn henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Päiväläispoika-verkkonäyttelyn käyttäjille.

Rekisterinpitäjä

Väinö Linnan seura ry
PL 33
31761 URJALA

Rekisterikuvaus ja seloste ovat nähtävissä osoitteessa paivalaispoika.fi/tietosuoja.

Yhteyshenkilö

Sirpa Ikonen
toimisto@vainolinnanseura.fi
040 193 0093

Rekisterin nimi

Päiväläispoika-verkkonäyttelyn kävijärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito sekä palveluista tiedottaminen.

Rekisterin tietosisältö

Nimi
Sähköpostiosoite
(Postiosoite)
(Puhelinnumero)

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaan ottaessa yhteyttä toimijaan. Henkilöt syöttävät tiedot henkilökohtaisesti ottaessaan yhteyttä toimijaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä sekä palvelimen ylläpitäjä, mutta ainoastaan poikkeustapauksissa, kun se on teknisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Rekisterin käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen tietoon. Kirjanpitoaineiston osalta toimijan kirjanpitäjällä on pääsy kyseisiin tietoihin, kuten toimijan laskuihin. Kirjanpitoaineisto on sähköisessä ohjelmistossa ja suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Automaattinen päätöksenteko

EU:n tietosuoja-asetuksen 22§:n mukaisia automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Henkilötietolain 26§:n ja 30§:n mukaiset yhteydenotot tulee lähettää kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterin yhteyshenkilön osoitteeseen. Henkilö tulee tunnistaa virallisesta henkilötodistuksesta kasvokkain tietojen noudon yhteydessä.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen 18§:n ja 21§:n mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Evästeiden (cookies) käyttö

Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät. Evästeet eivät aiheuta tietoturvariskiä eivätkä voi vahingoittaa laitettasi.

Analytiikka ja markkinointi

Sivusto kerää tietoa käyttäjien toiminnoista Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen. IP-osoitteet on anonymisoitu. Niitä ei luovuteta muille osapuolille.

Sivustolle on asennettu Facebook Pikseli. Sen avulla saamme tietoa Facebookin kautta tulevasta liikenteestä ja kehitämme palveluamme. Voit lukea pikselistä lisää Facebookin omasta ohjekeskuksesta.